دی ماه 1402 دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع شیلاتی بوشهر